COACHING

Coaching är ett vitt begrepp som bygger på att samarbeta, stödja, vägleda samt tränga igenom hinder i livet. Alla svar finns inom individen själv, men ibland uppstår det hinder.

 

Coachen ”håller dig på banan” mot det mål som är överenskommet genom att ställa frågor, utmana, ifrågasätta invanda tankemönster och gamla ineffektiva beteenden.

Coachen hjälper till i arbetet  att ersätta de här med nya som ger nytt perspektiv och ett positivt, vitalt sätt att tänka.

Allt detta för att du ska  nå dina mål och förverkliga dina drömmar.

 

Jag, Zita, som coach utgår från att alla människor föds med en unik gåva till den här världen och alla har resurser att nå dit de vill.

 

Alla har lika stora möjligheter inom sig och ändå blir resultatet olika.

Vad beror det på?

– Coaching handlar om att förflytta dig från var du är idag till var du vill vara imorgon och vad behövs för att ta dig dit du vill vara imorgon.

– Coachningen ger dig stöd att bli medveten och målinriktad för att driva

den processen framåt.

– Choaching hjälper att förbättra prestationsförmågan, stärka självdisciplinen, för att uppnå dina mål. Men framför allt hjälper coachingen till att belysa vad som behövs förändras att nå dit du vill.

– Ger avlastning stöd och möjligheter att reflektera sortera.

 

"Coachingen ger möjligheten att reflektera över det egna beteendet egna tankar och handlingar i mötet med andra människor som leder till insikter som i sin tur leder till nya val."

 

Genom att bli medveten om sina tankar om sitt beetende och om konsekvenserna av valen som  görs – ansvarstagande för sina val – händer förändringar eftersom medvetenheten belyser hindret och ett igenkännande äger rum, lyfts hinder bort och du kan gå vidare mer insiktsfull och mer ”mindfull”  med utvecklingen av ditt liv.

 

”Om du alltid gör det du alltid har gjort får du alltid det som du alltid har fått.”

Komma

i mål.